Haber

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı Açıklandı… Feridun Bilgin: “Göreve Başladığımız Gün Kanal İstanbul Projesini İptal Edeceğiz”

Gelecek Partisi Siyasi İzleme Komitesi Başkanı Feridun Alım, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz gün Kanal İstanbul projesini iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve süreçleri inceleyeceğiz. Ekonomik, ekolojik ve teknik açıdan. Cumhurbaşkanı” Orman Kanunu’nda yer alan ve orman alanlarının niteliğini değiştirme yetkisi veren maddesini yürürlükten kaldıracağız. Yanan ormanlık alanlara verilen tüm konvansiyonel olmayan imar izinlerini iptal edeceğiz. Su Kanunu’nu çıkaracağız” dedi.

Millet İttifakı, ‘Yarının Türkiyesi için Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı’nı bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongresi’nde düzenlediği toplantıyla kamuoyuna duyurdu. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DÜZGÜN Partisi Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Gelecek Partisi Siyasi Denetleme Kurulu Başkanı Feridun Alım, ‘Ortak Uzlaşma Metni’nin sektörel politikalara ilişkin bölümünde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINI TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ BAKANLIĞI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ”

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nı Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandıracağız. Tarım Kanunu’nda öngörüldüğü halde bugüne kadar hiçbir şekilde uygulanmayan tarımsal esasları bir havzada hayata geçireceğiz. Gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olmayacak şekilde temelli, sürdürülebilir ve aktif bir şekilde Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. çiftçimize maliyet, kur, enflasyon ve insana yakışır gelir sağlayacak şekilde tarım işlerini yapacağız.Süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı parite getirerek koruyacağız.Önceden gübre,yem,tohum gibi girdi takviyeleri sağlayacağız. Çiftçi tarlasını işliyor, süt sağıyor, hayvan mezbahaya gidiyor, diğer destek ödemelerini üretimden sonraki 90 gün içinde biz ödeyeceğiz. iraat Bankası yine çiftçi bankası. Üreticiden tüketiciye pazarlama zinciri Süreci kısaltacağız ve üretici örgütlerinin lojistik kapasitelerinin artırılmasına zemin hazırlayacağız. Hasat öncesi ve hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğiz. Topraktan sofraya gıda güvenliğini ve gıda güvencesini sağlayacak, doğru ve güncel bilgileri toplumla paylaşacağız. Tarım ilacı ve gübre kullanımını kontrol altına alarak kalıntı oranını uluslararası normlara getireceğiz.

“TİCARET VE TİCARET BAKANLIĞI İÇİNDE TİCARET BAKANLIĞINI YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ”

Sanayi üretimini ve ihracatını ileri teknolojiye dayalı ve katma maliyeti yüksek bir yapıya dönüştürecek, yüksek teknolojili çalışmaların ihracattaki payını yüzde 10’a, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40’a çıkaracağız. Savunma sanayimizi çok daha ileri noktalara taşıyarak, ülkemizin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltacak, ileri düzey çift kullanımlı endüstriyel teknolojilerin gelişmesine öncülük edecek bir ekosistem oluşturacak, harekât gücümüzü ve caydırıcılığımızı artıracağız. silahlı Kuvvetler. KOSGEB’in KOBİ’lere kullandırdığı faizsiz kredilerin temelini şeffaf bir şekilde objektif kriterlere bağlayarak vereceğiz ve hibe takviyelerini artıracağız. Ticaret Bakanlığı’nı Ticaret ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Esnafımızın salgın döneminde kullandığı kredilerin faizlerini, BAĞ-KUR faizlerini ve vergi borçlarını sileceğiz, kalan anaparanın da uygun vadede ödenmesini sağlayacağız. Esnafımızın emekli olabilmesi için uygulanan borçlanma hakkını geri vereceğiz. Kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan esnafımızın faydalanmasını sağlayacağız. Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler ve AVM’lere karşı korumak ve haksız rekabetin önüne geçmek için gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz.

“HAMMADDE İHRACATI VE YARI MAMUL VE BİTMİŞ İŞLER İTHALAT EDEREK TÜRKİYE’Yİ ÜLKE OLMAKTAN KURTARACAĞIZ”

Elektrik piyasası, doğal gaz piyasası, petrol piyasası gibi temel yasalardaki rekabeti engelleyici ayrıcalıkları yeniden düzenleyeceğiz. Yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak düzenleyeceğiz. Rüzgar enerjisinde yatay, dikey, kara ve deniz olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek, Ar-Ge ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Mevcut yüksek fiyatlı doğal gaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, sözleşme dışında verilen hak veya üstlenilen yükümlülükleri inceleyeceğiz. Türkiye’nin maden kaynaklarının aranmasına hız kazandıracağız ve sektörün milli gelir içindeki payını artıracağız. Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul hale getirecek yatırımları ve sanayi tesislerini teşvik ederek, Türkiye’yi hammadde ihraç eden, yarı mamul ve mamul ithal eden bir ülke konumundan kurtaracağız.

“KANAL İSTANBUL PROJESİNİ İŞE BAŞLADIĞIMIZ GÜN İPTAL ETTİK”

Göreve başladığımız gün Kanal İstanbul projesini iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve süreçleri yasal, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Ulaşım modlarının ortasındaki eksik ilişkileri veya darboğaz noktalarını düzelteceğiz. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında başta modern raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz ve iç su yolları olmak üzere alternatif ulaşım türleri ve sistemlerini devreye alacağız. Akıllı yollar projesine pilot olarak başlayacağız ve geleceğin otonom yollarıyla ilgili bilgi ve birikim birikimini sağlayacağız. Araç muayene istasyonlarının sayısını artırıp rekabete açacağız. Atatürk Havalimanı’nı tekrar uçuşa uygun hale getireceğiz. Limanın ve tüm kıyı tesislerinin kurulması, işletilmesi ve bakımındaki temel yaklaşımları ve unsurları bütüncül bir yaklaşımla ortaya koyacak bir Kıyı Politikası Belgesi ve Kıyı Master Planı hazırlayıp uygulayacağız. Türk sermayeli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak ve kendi yükümüzü taşımamızı sağlayacak adımlar atacağız. Türkiye Lojistik Master Planı’nı karayolu, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını bütünleşik bir temele oturtan ve intermodal lojistik merkezlerden maksimum düzeyde yararlanmayı öngören bir yaklaşımla yeniden hazırlayıp hayata geçireceğiz. İhracat desteklerini gözden geçireceğiz, etki analizleri yapacağız ve yeni nesil ihracat destekleri geliştireceğiz. Eximbank’ın sermayesini güçlendirerek uzun vadeli ve uygun şartlı fonlama olanaklarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi müzakerelerini hızlandıracağız. Tüketici hakem heyetlerinin idari ve mali kapasitelerini, tüketici uyuşmazlıklarında kararların şeffaflığını ve erişilebilirliğini artıracağız. Üretici kooperatiflerini güçlendireceğiz ve destekleyeceğiz.

“BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SANATÇILARIN SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK HAKLARINA İLİŞKİN SORUNLARI DÜZELTECEĞİZ”

Turizmin tüm aşamalarını ve paydaşlarını kapsayan yeni bir Turizm Kanunu çıkaracağız. Turizmde mevsimsel bağımlılığı azaltarak hizmet sunumunu 12 aya yayılacak şekilde çeşitlendireceğiz. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Kurumu’nu yeniden yapılandıracak, kurumun kaynak kullanımını şeffaf ve hesap verebilir hale getirecek ve Sayıştay denetimini sağlayacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü, Anıtlar Yüksek Kurulu’nu ve Bölge Savunma Komitelerini gerçek anlamda özerk hale getireceğiz. Halkın kültür sanat alanında sağladığı dayanakları şeffaf bir şekilde ve fırsat eşitliğine saygı duyan tarafsız kurullarca ücretlendirilen bir çerçevede sunacağız. Serbest meslek sahibi esnafın sosyal güvenlik ve emeklilik hakları ile ilgili sorunlarını çözeceğiz. Sanatçıların ortaya çıkacağı, barınma, sağlık ve bakım hizmetlerinin sunulacağı Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız. Kütüphaneleri yaşanılan mekanlara dönüştüreceğiz ve 7/24 hizmet veren kütüphaneleri teknolojik altyapı alt yapılarıyla yaygınlaştıracağız.

“ORMAN KANUNU’NUN CUMHURBAŞKANI’NA ORMAN ALANININ KALİTESİNİ DEĞİŞTİRME YETKİSİ VERDİĞİ MADDESİNİ YİNE GETİRECEĞİZ”

Çevreyi, iklimi, su kaynaklarını ve ormanları korumak için kuracağımız tek bakanlık çatısı altında yürüteceğiz. Avrupa Yeşil Anlaşması ile uyum sağlamak için Yeşil Ekonomi Geçiş Programını uygulayacağız. Yurt içinde kuracağımız karbon fiyatlandırma sistemlerinden elde edeceğimiz gelirlerle segmentlerin dönüşümünü finanse edecek Yeşil Dönüşüm Fonu’nu kuracağız. Çevre İhtisas Mahkemeleri kuracağız, Türk Ceza Kanunu’ndaki çevre hatalarının kapsamını genişleteceğiz ve cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri yavaş yavaş hayatımızdan çıkaracağız. Siyanür, sülfürik asit, silika gibi toksik toksik kimyasalların kullanımını içeren ayırma tekniklerini yasaklayacağız. Yeni termik santral yapmayacağız. Orman Kanunu’nun Cumhurbaşkanı’na orman alanının doğasını değiştirme yetkisi veren maddesini yürürlükten kaldıracağız. Orman köylüsünün gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Ormanlar, doğal alanlar, tarım alanları, sit alanları ve sulak alanlarda çevreye zarar veren tesislere izin vermeyeceğiz. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı tüm imar izinlerini iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlıklarımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvence altına alacak bir Su Kanunu çıkaracağız. Başta sanayi olmak üzere her alanda “Su Ayak İzi” hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz. Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacağız, çölleşen göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını hayata geçireceğiz.

“MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMEYEN KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNU VE EKSİKLİĞİ ÇÖZÜM YAPACAĞIZ”

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığını kuracağız. Hem merkezi hem de yerel yönetimlerin imar planı çalışmalarında ilgili tüm paydaşların istişaresini gerekli kılacağız. İmar planı değişikliklerini parsel bazında değil, bölge bazında yapıp, bölgede yaşayanların büyük çoğunluğunu etkileyecek projeleri kamuoyunun onayına sunacağız. Merkezi ve yerel yönetim işbirliğinin sağlanacağı, mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderileceği bir Kentsel Dönüşüm Kanunu çıkaracağız ve en riskli alanlardan başlayarak bir kentsel dönüşüm programını ivedilikle hayata geçireceğiz. deprem ve sel açısından. Afet Çerçeve Kanunu’nu çıkararak afet mevzuatını tüm taraflarıyla birlikte yeniden düzenleyeceğiz. Afet yönetimini etkisiz hale getiren imar aflarına son vereceğiz. Toplanan afet vergilerinin afet kayıplarını azaltıcı tedbirlere ve afet sonrası rehabilitasyon çalışmalarına harcanmasını sağlayacağız. DASK’ı her türlü afeti ve konut dışı yapıları kapsayacak şekilde geliştireceğiz.”

haberbozkir.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler